نکاتی در رابطه با شرایط اجاره

نکات قرارداد اجاره بسیار مهم هستند. یکی از این نکات، بحث تعمیرات و مخارجی است که برای ملک و امکان بهره‌برداری از…