روش‌های پیشگیری از جعل سند ملکی

با توجه به افزایش سطح تکنولوژی، راه‌های ساخت اسناد جعلی به وضوح بیشتر می‌شود. بنابراین باید آگاهی خود را در مورد جعل…