نکات حقوقی در خصوص ملک رهنی

حتما اصطلاح ملک رهنی به گوشتان خورده است. گاهی سند ملک با دریافت وام یا تسهیلات در رهن بانک یا موسسه‌ای قرار…