شماره همراه: ۰۹۱۹۸۰۲۳۰۸۶
ایمیل: veisi@diplomat2020.ir
آگهی ها
رهن

مغازه ۹۰ متر فردوس شرق

قیمت رهـن:
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۷۸۳
رهن
رهن

واحد ۸۰متذ ولیعصر فردوس شرق

قیمت رهـن:
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۷۰۳
رهن
رهن

مغازه تهرانسر ۴۵۰ متری

قیمت رهـن:
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۶۲۴
رهن
رهن

مغازه ۴۵ متری فردوس غرب

قیمت رهـن:
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۵۵۴
رهن
اجاره

آپارتمان اداری ۱۰۰متر اباذر

پیـش پـرداخت:
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۴۶۳
اجاره

تماس با هادی ویسی