شماره همراه: ۰۹۱۰۸۳۲۰۶۹۵
ایمیل: soren@diplomat2020.ir
آگهی ها
اجاره

۷۴متر ۲ خ تاپ لوکیشن

پیـش پـرداخت:
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۸۹۰۴
اجاره
اجاره

۱۲۰متر/۲خواب/لوکس

پیـش پـرداخت:
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۸۷۸۴
اجاره
رهن

۱۵۰متر*۳خ

قیمت رهـن:
۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۷۹۴۲
رهن
رهن

۲۰۰متر/۳خ/کلید نخورده

قیمت رهـن:
۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۷۶۵۰
رهن
اجاره

۱۱۰متر/۲خ

پیـش پـرداخت:
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۷۳۷۳
اجاره

تماس با آقای سورن