شماره تلفن: ۰۲۱۴۴۰۰۰۱۰۳
شماره همراه: ۰۹۱۲۷۱۵۷۰۱۹
ایمیل: hamonfaridazar2@gmail.com
وبسایت: diplomat2020.ir/
آگهی ها
فروش

۱۵۵ متر ، تک واحدی ، لوکس ، قلب فردوس

قیمت ملک:
۲۲.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۵۱۸
فروش
فروش

۶۸ متر ۲ خواب / نوساز / شمالی های فردوس

قیمت ملک:
۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۳۴۹
فروش
فروش

۶۸ متر ۲ خواب فول امکانات شمالی های فردوس

قیمت ملک:
۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۲۶۵
فروش
فروش

۶۸ متر ۲ خواب / نوساز / شمالی های فردوس

قیمت ملک:
۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۱۶۱
فروش
فروش

۶۸ متر ، رو به آفتاب ، نو ساز ، شمالی فردوس

قیمت ملک:
۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت مکانی:
تهرانتهران منطقه 5
کد ملک:
۵۰۸۰
فروش

تماس با هامون فریدآذر