ویـژه اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۵