اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۸۰
۲