اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۶۰
۳