اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲