اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳