اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۵
۲