اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۳۰۰
۴