اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
این ملک فروخته شد!
۱۵۸
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۷۰
۵
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲