اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲