اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
۳