اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲