اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۲