اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲