اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۲