اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۲