تعیین خسارت قرارداد ملکی چگونه است؟

اگر تاکنون در زمان انعقاد قراردادهای ملکی در جلسه حضور داشته‌اید، حتما متوجه شده‌اید که در این نوع قراردادها مبلغی به عنوان خسارت قرارداد در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش «مجله ملکی دیپلمات »، تعیین خسارت قرارداد ملکی در واقع یک محکم کاری به حساب می‌آید که خیال هر یک از طرفین را در برابر اقدامات طرف دیگر معامله راحت می‌کند. در این مطلب به تعیین خسارت قرارداد ملکی می‌پردازیم.

تعیین خسارت قرارداد ملکی

هدف اصلی از تعیین خسارت قرارداد این است که طرفین به تعهدات خود پایبند شوند. متاسفانه بسیاری از افراد به این مسئله توجه جدی ندارند و تنها در زمانی که با طرف دیگر معامله به مشکل بر‌می‌خورند، توجهشان به این مطلب جلب می‌شود.

زیرا در معاملات ملکی، بیشتر توجه طرفین به قیمت ملک است و چندان توجهی به قیمت خسارت قرارداد تعیین شده ندارند. کمبود وقت، بی‌توجهی و ناآشنایی به اصول و مقررات تنظیم قراردادها از موارد اصلی بروز مشکلات در پرداخت خسارت‌ها بشمار می‌روند.

چطور می‌توان در تعیین خسارت قرارداد، منصفانه رفتار کرد؟

برای تعیین خسارت‌های روزانه باید ۴ صفر را از قیمت کل ثمن معامله کسر کنیم و مبلغی که باقی می‌ماند را به عنوان خسارت روزانه اعلام نماییم. به عنوان مثال اگر ملکی که قصد معامله آن را داریم ارزشی ۴۰۰ میلیون تومانی داشته باشد، برای تعیین خسارت روزانه آن باید ۴ صفر این قیمت را حذف کنیم.

بدین ترتیب مبلغ باقی مانده ۴۰ هزارتومان خواهد شد که این مبلغ همان قیمت خسارت بابت هر روز خواهد بود.

برای تعیین خسارت‌های ثابت، روال کار کمی متفاوت خواهد بود. برای تعیین مبلغ این نوع از خسارت نیز باید ده درصد از مبلغ کل قیمت معامله را در نظر گرفت.

به عنوان مثال برای تعیین خسارت ثابت همان خانه ۴۰۰ میلیون تومانی، باید ۱۰ درصد از مبلغ کل را محاسبه کرد.

۱۰ درصد ارزش کل خانه، ۴۰ میلیون تومان خواهد بود که این مبلغ به عنوان خسارت ثابت در نظر گرفته می‌شود.

خسارت ثابت و مزایا و معایب آن

در خسارت ثابت، اگر طرفین معامله حتی یک روز هم در انجام تعهدات خود غفلت و کوتاهی کنند، موظف به پرداخت جریمه‌ای سنگین خواهند شد.

خسارت روز شمار و مزایا و معایب آن

مهم‌ترین عیب خسارت روز شمار این است که اگر میزان خسارتی که برای این کار در نظر گرفته می‌شود نسبت به مبلغ کل ناچیز باشد، هیچ تاثیر مثبتی به منظور پایبندی به قرارداد در هر یک از طرفین معامله ایجاد نخواهد کرد و برای آنها الزامی برای انجام تعهداتشان به وجود نمی‌آورد.

 

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

دیدگاهتان را بنویسید